^ Back to Top

Stal

Wyroby hutnicze - stal

 

W ofercie:stal

 * stal zbrojeniowa – pręty, walcówki, siatki;

 * blachy – gorącowalcowane, zimnowalcowane;

 * taśmy, formatki z blach stalowych;

 * profile;

 * płaskowniki;

 * kątowniki – zimnowalcowane, gorącowalcowane;

 * kształtowniki –dwuteowniki, ceowniki;

 * pręty kwadratowe;

 * rury – czarne i ocynkowane