^ Back to Top

Cięcie i gięcie blachy

Cięcie i gięcie balchy płaskiej/opierzenia dachowe

Z nami wykonasz kompletne opierzenia dachowe. Obróbki blacharskie wykonujemy z blachy tytan cynk lub miedzi, blachy płaskiej w całej gamie kolorów.

Proponujemy również wykonanie z blachy elementów indywidualnych opierzenia dachu, takich jak:

  • pasy nadrynnowe
  • pasy podrynnowe
  • pasy startowe z okapem
  • kalenice
  • kosze i kosze podwójne
  • pasy ogniomurowe
  • listwy kominowe i opierzenie komina
  • wiatrownice
  • gzymsy ozdobne
  • wróblówki